academia4

Acadèmia OJC

 

Calendari

 

Proves de selecció (a concretar individualment amb cada aspirant)
S’haurà d’interpretar:

Una obra o estudi, a lliure elecció. (Un fragment de 5-6 minuts és suficient. No cal acompanyament de piano).

DATES A CONCRETAR PROPERAMENT