Canal de Denúncia

Gestió de Canal d’Informació de la Fundació Julià Carbonell 

La Fundació Julià Carbonell  disposa d’un canal d’informació que assegura el dret de les persones a informar d’incidents, mala conducta i altres comportaments substancialment incorrectes. Tal com preveu la normativa vigent, aquestes informacions poden ser anònimes. En cas que l’informant s’identifiqui, la Fundació Julià Carbonell tractarà les seves dades amb l’única finalitat de tramitar la informació i elaborar l’informe corresponent. En cap cas no farà ús d’aquestes dades per a finalitats diferents a la gestió de la informació i les conservarà el temps necessari per portar a terme la finalitat o hi hagi obligació legal.

La legitimació d’aquest tractament és el compliment d’una obligació legal.

Canal de Denúncia de la Fundació Julià Carbonell