apropa_1

Apropa Cultura

Fins a 6 municipis de les Terres de Lleida acullen als seus espais un total de 36 tallers de música coordinats per un musicoterapeuta i 36 audicions musicals a càrrec d’agrupacions de l’OJC.

Atenent el mapa de Lleida i coneixent l’existència diverses entitats enfocades a l’atenció de les persones amb diversitat funcional i Alzheimer, la proposta consta d’oferir 3 cops l’any dos tallers a cada una de les ciutats que hi participen. D’aquesta manera almenys dues entitats socials podran gaudir un cop al trimestre d’aquesta activitat, de forma que no queda com una gota d’aigua, sinó que es va sembrant en el futur, en un projecte que té per finalitat donar més presència de la música a la vida de les persones més vulnerables, que sovint no troben cap oferta cultural que s’adapti a les seves necessitats i particularitats.

apropa_2

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració d’Apropa Cultura amb l’OJC per tal de difondre aquest projecte a les Terres de Lleida. Apropa Cultura és un programa que el conformen actualment 19 ajuntaments de Catalunya i un total de 90 equipaments culturals públics que ofereixen un mínim del 2% de la programació cultural a les entitats socials a un preu de 3€.